Program

Czytaj więcej

Programme

Read more

New abstract submission deadline: 24.09.2018

Czytaj więcej

Conference papers: as chapters in a several-volume peer-reviewed monograph, published by Silesian University of Technology Publishing House and as an electronic document available in the Digital Library of the Silesian University of Technology.


Artykuły konferencyjne: jako rozdziały w kilkutomowej recenzowanej monografii, wydanej przez Wydawnictwo Politechniki Śląskiej oraz jako dokument elektroniczny udostępniony w Bibliotece Cyfrowej Politechniki Śląskiej.

W obecnej sytuacji zmian w zakresie ewaluacji publikacji naukowych dokładamy wszelkich starań, aby Państwa artykuły ukazały się w recenzowanej pokonferencyjnej monografii wydanej przez Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, które – jak jesteśmy zapewniani – znajdzie się na ministerialnej liście wydawnictw. Zgodnie z publikowanymi przez MNiSW wyjaśnieniami przewidziana punktacja za referat wyniesie wówczas 20 pkt.

Artykuły mogą być przygotowane w j. polskim lub j. angielskim.