Program

Czytaj więcej

Programme

Read more

New abstract submission deadline: 24.09.2018

Czytaj więcej

Co-Design Your P(a)lace

Warsztaty dla doktorantów „Service design w procesie rewitalizacji”, 5 – 6 kwietnia 2019 r.

W ramach Mulikonferencji DREAM Silesia zapraszamy na całodniowe warsztaty „Service design w procesie rewitalizacji” poświęcone tematyce projektowania usług na obszarach zdegradowanych. Zaproszenie do udziału w wydarzeniu kierujemy do doktorantów na kierunkach architektura i urbanistyka, sztuki projektowe, nauki społeczne i psychologia.

Warsztaty zostały zaprojektowane z myślą o zaangażowaniu ekspertów z różnych dziedzin, którzy są zainteresowani rozwojem umiejętności projektowania zmian na obszarach zdegradowanych. Zależy nam na  tym, aby nasi uczestnicy mieli możliwość pracy w interdyscyplinarnym zespole o zróżnicowanych perspektywach i kompetencjach, doświadczenia procesu kreatywnego opartego o metodologię service design oraz wykorzystania wybranych narzędzi projektowania usług, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu rewitalizacji.

http://fundacjastajnia.pl/warsztaty-dreamsilesia/

Cele warsztatu:

  • zapoznanie z metodologią service design ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu rewitalizacji,
  • rozwój umiejętności stosowania narzędzi service design w procesie projektowym realizowanym przez interdyscyplinarne zespoły,
  • poszerzenie perspektywy budowania rozwiązań w oparciu o potrzeby użytkowników,
  • poznanie możliwości jakie daje integracyjne projektowanie rozwiązań.

Warsztaty są kontynuacją wydarzenia, które miało miejsce w dniach 20-25 sierpnia 2018 roku w Siemianowicach Śląskich. Było to pierwsze międzynarodowe sympozjum i warsztaty service design sprint Urban Reneval – Co-Design Your P(a)lace poświęcone tematyce projektowania usług na obszarach zdegradowanych.

Głównymi organizatorami sympozjum byli Fundacja STAJNIA oraz Inspiration Point S.A. – właściciel Pałacu Inspiracji – Kompleksu Pałacowo-Parkowego w Siemianowicach Śląskich.

Wśród partnerów i współorganizatorów wydarzenia znaleźli się: London College of Communication, Copenhagen Business School, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, Uniwersytet Śląski oraz Miasto Siemianowice Śląskie.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: dr arch. Henryk Mercik – Członek Zarządu Województwa Śląskiego, pan Kazimierz Karolczak – Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz pan Rafał Piech – Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie. Ponadto w roli eksperta w wydarzeniu udział weźmie dr Michał Gramatyka – Wicemarszałek Województwa Śląskiego oraz dr hab. arch. Klaudiusz Fross – Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej.

Patronami medialnymi wydarzenia byli: Builder, Family Business, Głos Miasta – Siemianowice Śląskie oraz Telewizja Sfera

Celem Urban Reneval – Co-Design Your P(a)lace było wypracowanie, w duchu ko-kreacji i włączenia społecznego, usługi dedykowanej młodym przedsiębiorcom z sektora kreatywnego i kulturowego. W trakcie pięciu dni warsztatowych, pięć zespołów projektowych wypracowało pięć rozwiązań, które zostaną zaprezentowane w ramach wystawy towarzyszącej Multikonferencji DREAM Silesia.

Opłaty za udział w warsztatach URBAN RENEWAL 400,00 zł

Informacje o wydarzeniu publikowane są na stronie: https://www.codesignyourpalace.com/ oraz na profilu FB: https://www.facebook.com/codesignyourpalace/.

 

Tutorzy warsztatów:
Martyna Bielak
Anna Bielak-Dworska
Jadwiga Kijak
Julia Koczorowska
Piotr Bańczyk