Program

Czytaj więcej

Programme

Read more

New abstract submission deadline: 24.09.2018

Czytaj więcej

Important dates / Ważne daty

 

24.09.2018 – Registration and abstract submission deadline / Zgłoszenie na konferencję i przesłanie abstraktów

 

8.10.2018 – Notification of acceptance / Rejection / Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

 

28.02.2019 – Full paper submission deadline / termin przesłania tekstów referatów

 

15.03.2019 – Conference fee deadline / termin dokonania opłat konferencyjnych

 

27.03.2019 – Submission of students’ work for 2nd Film Festival / Przesłanie prac studenckich w ramach II Festiwalu Filmowego

 

5–6.04.2019 – Conference / Termin Konferencji