Program

Czytaj więcej

Programme

Read more

Conference papers: as chapters in a several-volume peer-reviewed monograph, published by Silesian University of Technology Publishing House as an electronic document available in the Digital Library of the Silesian University of Technology.

 

 

Artykuły konferencyjne: jako rozdziały w kilkutomowej recenzowanej monografii, wydanej przez Wydawnictwo Politechniki Śląskiej jako dokument elektroniczny udostępniony w Bibliotece Cyfrowej Politechniki Śląskiej.

Linki do publikacji umieszczonych w :
Links to publications:

Tom 1. Architektura i zdrowie jako źródło inspiracji dla badań naukowych nad jakością środowiska zbudowanego
https://delibra.bg.polsl.pl/dlibra/publication/76610/edition/67699

Tom 2. Interdyscyplinarność badań w architekturze
https://delibra.bg.polsl.pl/dlibra/publication/76281/edition/67357

Tom 3. Współczesne oblicza architektury
https://delibra.bg.polsl.pl/dlibra/publication/78239/edition/69146

Tom 4. Natura – Architektura – Kultura
https://delibra.bg.polsl.pl/dlibra/publication/76609/edition/67698

Tom 5. Region – Miasto – Wieś
https://repolis.bg.polsl.pl/dlibra/publication/78692/edition/69689