Program

Czytaj więcej

Programme

Read more

New abstract submission deadline: 24.09.2018

Czytaj więcej

Conferences

Architecture Technology and Health
Architektura i Technika a Zdrowie
Interdisciplinary Research in Architecture
Badania Interdyscyplinarne w Architekturze
design+art+science
d>>art>>s
Nature – Architecture – Culture
Natura – Architektura – Kultura
Innovative Ideas in Architecture
Nowoczesność w Architekturze
Region – City – Village
Region – Miasto – Wieś

Festiwal Filmowy Studentów Architektury