Program

Czytaj więcej

Programme

Read more

New abstract submission deadline: 24.09.2018

Czytaj więcej

NOWE PRZESTRZENIE MIEJSKIE

Tematem przewodnim konferencji są nowe miejskie przestrzenie, takie jak parki kieszonkowe, woonerfy, ogrody społeczne, ale i POPSy (privately owned public space), czy ‘nie – miejsca’, które stopniowo uzupełniają tradycyjne elementy miasta takie jak ulice, kwartały i place, oraz rozszerzają podział na przestrzenie publiczne i prywatne.

Urbanizacja przestrzeni nadal postępuje , ponad połowa światowej populacji i nieco ponad 60% polskiej populacji to mieszkańcy miast. Z drugiej strony niektóre miasta się wyludniają i kurczą. Przestrzenie publiczne – prywatyzują się, a niektóre zostają zabudowane. Zmieniają się gospodarstwa domowe, tradycyjny model rodziny uzupełniają gospodarstwa nierodzinne, rodziny niepełne i patchworkowe, czy gospodarstwa jednoosobowe. Wzrasta mobilność, zanikają tradycyjne wspólnoty sąsiedzkie oparte o przestrzenie półprywatne. Życie społeczne przenosi się do galerii handlowych, oraz w przestrzeń wirtualną. Zachodzą procesy alienacji przestrzeni publicznych, oraz będące wobec nich sprzeciwem oddolne próby ich odzyskiwania. W obliczu tych i wielu innych zmian związanych z zachodzącymi procesami społecznymi, demograficznymi i gospodarczymi, jakim podlegają ponowoczesne miasta – podziały i klasyfikacje stosowane do tej pory wydają się niewystarczające.

W Nowym Jorku powstał park na estakadzie, w Bangkoku – nieprostokątne boiska, zamiast parkingów coraz częściej stawiane są parklety, podziały na chodnik i jezdnię zastępują woonerfy, powstają ogrody społeczne. Wobec obserwowanych zmian powstają pytania, na które będziemy poszukiwać odpowiedzi podczas czwartej edycji konferencji RMW:

  • Jakie to są nowe przestrzenie miejskie?
  • Jak projektować nowe przestrzenie miejskie ?
  • Jak nowe przestrzenie zmieniają nasze miasta?
  • Jaki są zarządzane?
  • Czy nowe przestrzenie miejskie wymagają zaangażowania nowych aktorów?

INFORMACJE

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, a zapraszamy na nią reprezentantów różnych dyscyplin nauki i działalności praktycznej: architektury i urbanistyki, planowania przestrzennego, socjologii, ekonomii, nauk o ziemi a także urzędników, polityków, projektantów, planistów i inne osoby zainteresowane problematyką kształtowania przestrzeni.

Pierwsza konferencja, która odbyła się w dniach 16-17. października 2014 roku nosiła tytuł „Mieszkać w mieście”. W drugim dniu konferencji uczestnicy zapoznali się z wybranymi, nowymi realizacjami mieszkaniowymi w miastach Aglomeracji Górnośląskiej. Druga konferencja (28-29.10.2015) poświęcona była „Wielkim inwestycjom publicznym w miastach aglomeracji”. W referatach poszukiwano odpowiedzi na pytanie jak  poszczególne miasta kształtują przestrzeń i obiekty publiczne o znaczeniu ponadlokalnym dla zaspokojenia potrzeb całych aglomeracji. Obrady uzupełniła wizyta w poprzemysłowym kompleksie „Nowe Gliwice” oraz w katowickiej „Strefie Kultury”. Trzecia edycja (“’Na wsi czyli gdzie? Architekturze, środowisku, społeczeństwu, ekonomii współczesnej wsi” 20-21.10.2016) poświęcona była zagadnieniu współczesnej wsi. W jej trakcie podjęto dyskusję na temat przyszłości i możliwości rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Towarzysząca konferencji wycieczka zorganizowana została do nowopowstającego Ekologicznego Osiedla – Siewierz Jeziorna oraz do gminy Psary. Wszystkie dotychczasowe konferencje miały publikacje w formie monografii, zostały również opublikowane online.