Program

Czytaj więcej

Programme

Read more

New abstract submission deadline: 24.09.2018

Czytaj więcej

D.R.E.A.M SILESIA 2022

 

Nowoczesność w Architekturze

ARCHITEKTURA KRYZYSU

 

XXI wiek jawi się okresem, gdzie kontrasty stały się wyznacznikiem wszystkich dziedzin życia. Termin pochodzi z greckiego stgr. κρίσις „krisis” i oznacza, w sensie ogólnym, wybór, decydowanie, zmaganie się, walkę, w której konieczne jest działanie pod presją czasu. W dyskursie publicznym najczęściej spotykamy temat kryzysu klimatycznego i on jest głównym tematem dyskusji w kontekście zrównoważonego rozwoju i budowy nowych paradygmatów planowania i projektowania. W rzeczywistości jednak kryzys jest zjawiskiem powszechnym i dotyczy podstaw funkcjonowania społeczeństw, gospodarki, klimatu, ale przede wszystkim systemu wartości, na których opierało się post-oświeceniowe społeczeństwo. Wizja humanizmu jako podstawowej wartości leżącej u podstaw rozwoju cywilizacyjnego upada, w zetknięciu z brutalnymi zjawiskami w świecie ekonomii, polityki, socjologii i zagrożeń globalnych. Zakładamy a priori, że celem ludzkości jest rozwój. Widzimy jednak, że na wielu polach rozwój za wszelką cenę staje się przyczyną zjawisk zagrażających, zarówno jednostce, grupom społecznym, narodom, a na końcu istnieniu ludzkości w ogóle.

Przesilenie, przełom, załamanie się dotychczasowych linii rozwoju w różnych dziedzinach życia stają się zjawiskiem stałym i powszechnym, prowadzącym do upadku zaufania do państwa, instytucji, demokracji, nauki, autorytetów, celów rozwojowych. Poczucie ciągłego zagrożenia staje się podstawą negowania liberalnych koncepcji rozwojowych i powrotu do idei etatyzmu. Kryzys, w ujęciu socjologicznym, zagraża płynności cyklu rozwojowego społeczeństw i może być przyczyną procesów destrukcyjnych, których źródłem są konflikty, których rozwiązanie bez rewolucyjnych zmian (w sferze materialnej i duchowej) wydaje się nieosiągalne.  Nie pozostaje to bez wpływu na przestrzeń, która zawsze była obrazem kondycji społeczeństwa, które ją buduje.

Te wszystkie problemy nie pozostają bez wpływu na współczesną architekturę, pełną sprzeczności, kontrastów i radykalnie odmiennych nurtów rozwojowych. Stawiamy więc, jako temat dyskusji, pozorne lub rzeczywiste sprzeczności, może pytania o wyzwania, jakie stawia przed nami analiza dróg współczesnej architektury:

  • nakład vs. zysk w projektowaniu w duchu “zrównoważonego rozwoju” (?);
  • “zielona” architektura vs. architektura zaawansowanej technologii (?);
  • architektura nowoczesna vs. “spiritus temporis” (?)
  • atrofia vs. rozwój jako nowy wyznacznik w planowaniu (?);
  • architektura socjalna vs. architektura przesytu (?);
  • architektura tymczasowa, ratunkowa vs. terytorialność w architekturze (?);
  • architektura czasowego zamieszkania vs. tożsamość w architekturze (?);
  • architektura biedy vs. krytyczny regionalizm (?);
  • recykling w architekturze vs. upcykling w architekturze (?);
  • krajobrazy konfliktów (vs.) przestrzeń koncyliacji (?)…

 

Konferencji Nowoczesność w Architekturze towarzyszyć będzie wystawa poświęcona kilku pokoleniom rodziny Majerskich, twórców architektury i sztuki. Otwarcie wystawy uświetnią swoimi wykładami autorzy opracowań na temat Ferdynanda Majerskiego (1832-1921), Stanisława Majerskiego (1872-1926) i Zygmunta Majerskiego (1909-1979).

 

Zapraszamy do udziału w konferencji i towarzyszącym jej panelom.