Program

Czytaj więcej

Programme

Read more

New abstract submission deadline: 24.09.2018

Czytaj więcej

Badania Interdyscyplinarne w Architekturze, BIWA 2019

organizowaną w ramach Multikonferencji DREAM Silesia

Politechnika Śląska, Wydział Architektury

Konferencja, podobnie jak w poprzednich edycjach, ma charakter cykliczny i krajowy. Adresowana jest do reprezentantów różnych dyscyplin nauki i działalności praktycznej oraz organów decyzyjnych, a także organizacji pozarządowych, którzy są bezpośrednio zainteresowani podnoszeniem jakości środowiska zbudowanego, a także badaniami naukowymi w tym zakresie.

Założeniem Organizatorów trzeciej edycji konferencji BIWA jest, aby dyskusja uczestników skoncentrowała się przede wszystkim wokół kilku zasadniczych zagadnień istotnych dla kształtowania jakości życia współczesnego człowieka:

  • jakość środowiska mieszkaniowego w kontekście współczesnych przemian przestrzennych, demograficznych i legislacyjnych,
  • architektura dla społeczeństwa informacji i wiedzy,
  • dostępność przestrzeni dla różnych grup użytkowników,
  • partycypacja – doskonalenie metod, narzędzi i technik w procesie partycypacyjnego badania przestrzeni dla zastosowań praktycznych jak i poznawczych.

Chcielibyśmy, aby konferencja była płaszczyzną wymiany różnorodnych doświadczeń teoretycznych i praktycznych. Dodatkowo chcemy zaprosić Państwa do wymiany doświadczeń w zakresie edukacji architektonicznej.

Zależy nam, aby BIWA 2019 w nowej, poszerzonej formule Multikonferencji była kontynuacją dotychczasowej interdyscyplinarnej dyskusji nad jakością środowiska zbudowanego. Zaproszenie do udziału w konferencji kierujemy zatem do szerokiego grona specjalistów: architektów, socjologów, psychologów społecznych, kulturoznawców, geografów, oraz innych ekspertów uczestniczących w procesach inwestycyjnych.