Program

Czytaj więcej

Programme

Read more

New abstract submission deadline: 24.09.2018

Czytaj więcej

We have an honour to invite you to the 8th International Symposium

„Architecture, Technology and Health” ATZ 2019 as part of the DREAM Silesia Multiconference The Silesian University of Technology, Faculty of Architecture
5th-6th April 2019, Gliwice

So far the subject matter of the Architecture, Technology and Health Symposiums has been concerned with architectural, construction and urban solutions in respect of public health and quality of life.

We would like to suggest that the discussion at the next edition of ATZ should focus on the spatial and technological solutions in healthcare facilities. Our guest speakers will explore the subject of architectural solutions facilitating the process of diagnosis, treatment and rehabilitation as well as the quality of space in patient areas. The symposium is addressed to designers, medical technologists, administrators of health care facilities and doctors.

We would like to invite you to submit papers in the following subjects:

  • designing health care facilities with patients’ comfort and the importance of healing environment in mind,
  • the role of modern medical technologies in the design of spatial solutions for hospitals.

The Multiconference is regarded to be a platform for exchanging various theoretical, practical and educational experiences. We hope that it will encourage the use of solutions that improve the efficiency of health care facilities and the quality of space in patient areas.

Chairman of The DREAM Silesia Multi Conference

Klaudiusz Fross, Ph. D., D. Sc. Eng. Arch.
Faculty of Architecture

Download pdf


 

Szanowni Państwo

Mamy zaszczyt zaprosić na VIII Międzynarodowe Sympozjum

Architektura i Technika a Zdrowie, AT-Z 2019 w ramach Multikonferencji DREAM Silesia Politechnika Śląska, Wydział Architektury
5-6 kwietnia 2019

Dotychczasowa tematyka Sympozjów Architektura, Technika i Zdrowie dotyczyła rozwiązań architektoniczno-budowlanych i urbanistycznych decydujących o kształtowaniu poziomu zdrowia publicznego i jakości życia. Proponujemy, aby dyskusja podczas kolejnej edycji ATZ skoncentrowała się wokół rozwiązań przestrzennych i technologicznych w obiektach opieki zdrowotnej. Zaproszeni prelegenci poruszą tematykę rozwiązań architektonicznych wspomagających przebieg procesu diagnozowania, leczenia i rehabilitacji, jak również jakości przestrzeni w strefie pacjenta. Sympozjum adresowane jest do projektantów, technologów medycznych, administratorów obiektów opieki zdrowotnej oraz do lekarzy.

Zapraszamy Państwa do zgłaszania referatów w następujących obszarach tematycznych:

  • kształtowanie obiektów opieki zdrowotnej z uwzględnieniem komfortu pacjenta i znaczenia środowiska terapeutycznego (ang. healing environment),
  • rola nowoczesnych technologii medycznych w kształtowaniu rozwiązań przestrzennych szpitali.

Chcielibyśmy, aby konferencja była płaszczyzną wymiany różnorodnych doświadczeń teoretycznych i praktycznych. Mamy nadzieję, że przyczyni się ona do stosowania rozwiązań zwiększających efektywność funkcjonowania obiektów opieki zdrowotnej oraz do poprawy jakości przestrzeni w strefach pacjenta.

 

Kierownik Multikonferencji

Dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross
Dziekan Wydziału Architektury