Timetable

Deadline for registration: 30.09. 2021 Czytaj więcej
Conference Fees Read moreWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celach związanych z organizacją konferencji zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych
(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochronnych danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych)
I agree / wyrażam zgodę